Lut 05 2018

Bal Żeglarza już za nami!

27332658_813671962158732_1978658864307085126_n

Bal Żeglarza po raz kolejny przyciągnął mnóstwo gości. Była zabawa, nagrody i konkursy z szantami w tle…

Płocki Okręgowy Związek Żeglarski powtórzył ubiegłoroczny sukces ponownie organizując Bal Żeglarza, na którym bawiło się ponad sto osób. Wydarzenie w Zajeździe w podpłockich Górach oficjalnie otworzył Prezes POZŻ, Patryk Romanowski. Po przywitaniu gości i kilku słowach wstępu wręczył on nominacje oraz nagrody dla zwycięzców w konkursie „Rejs Roku 2017”, ogłoszonego przez POZŻ w grudniu ubiegłego roku. Nagrodę przyznano w dwóch kategoriach. W kategorii Śródlądowy Rejs Roku 2017 nominowanymi zostali: Mariusz Madejek za „Żagiel”, Jacek Meller za „Mój pierwszy raz”, Paweł Uliński za „Półkolonie żeglarskie”. Zwycięzcą w tej kategorii został Łukasz Szczucki za „I Rejs Hejnału Płockiego”. W Kategorii Morski Rejs Roku 2017 nominowanymi zostali: Wiktoria Chociemska za „Na głęboką wodę”, Stanisław Siedlecki za „Rejs z Azorów na Chorwację”, Paweł Uliński za „Wokół Wysp Kanaryjskich”. Zwycięzcami w tej kategorii zostali Paweł Jędrzejewski i Paweł Majewski za „Relacja na żywo z rejsu Trzech Króli”. I na tym zakończono część oficjalną Balu. Część mniej oficjalną rozpoczęto wspólnym śpiewaniem  znanych i uwielbianych przez żeglarzy szant przy akompaniamencie zespołu Johny Roger z Gdyni. Ci, którzy nie pamiętali lub nie znali słów piosenek mogli skorzystać z przygotowanych na tę okoliczność śpiewników. A potem nadszedł czas na…tańce i wszyscy ruszyli na parkiet. W międzyczasie goście mogli zmierzyć się, bądź kibicować swoim faworytom, w konkursach takich jak: „Pagajowanie jajkiem Kolumba” czy „Węzły w parach niekoniecznie małżeńskich”, a także sprawdzić swoją wiedzę…w quizie żeglarskim. Co więcej, balowy kambuz Kapitana Cook’a serwował specjalnie przygotowane w klimacie żeglarskim menu, które zawierało takie pozycje jak: „Micha wyjątkowo piracka”, „Kapitańskie kurczę blade uciekające z grilla”, „Wieprz z doborową załogą”, „Napchany udziec bosmana w objęciach boczku” czy „Jour fix z piracką duszą”.

Płockie Bale Żeglarza urzekają gości swoim otwartym, żeglarskim klimatem, sprawiając tym samym, że każdy z gości czuje się częścią tej wodniackiej braci. Najlepszym tego potwierdzeniem może być fakt, że w tym roku licznie przybyli zaprzyjaźnieni żeglarze z Włocławka.

Zarząd POZŻ w odpowiedzi na liczne zapytania o kontynuację imprezy, zaprosił wszystkich gości na kolejną edycję Balu Żeglarza już za rok, tajemniczo podkreślając, że będzie jeszcze więcej niespodzianek…

Pozostaje nam czekać z niecierpliwością na przyszłoroczne wydarzenie!

Z żeglarskim pozdrowieniem

*aQuaHolic*

Important!

 Fotorelacja po kliknięciu w folder Bal Żeglarza 2018!

Sty 10 2018

MENU „Kapitana Cook’a”

Important!

 A oto „MENU Kapitana Cook’a”, które serwowane będzie przez „balowy” kambuz już 3 lutego😉

Zachęcamy do wspólnej zabawy! 

BŻ18_menu

Gru 31 2017

Rejs Roku 2017!

RR17_baner_FINAL

Important!

Więcej informacji na temat konkursu „Rejs Roku 2017” można znaleźć w Regulaminie Konkursu

Gru 22 2017

Życzenia świąteczne

życzenia

Gru 09 2017

Bal Żeglarza 2018!

BŻ18_plakat

Important!

Serdecznie zapraszamy na BAL ŻEGLARZA, który odbędzie się 3 lutego 2018 roku w Zajeździe w Górach k/Płocka (ul. Kutnowska 23, Płock http://zajazdwgorach.pl/)
Wspaniała zabawa przy repertuarze szantowej formacji muzycznej JOHNY ROGER gwarantowana!
Bawimy się od 1900 do 0200.
Koszt uczestnictwa:

 • do 20 grudnia 2017 r. – 290 PLN od pary (możliwa zaliczka 100 PLN, 190 PLN do 10 stycznia 2018)
 • lub od 21 grudnia 2017 r. – 320 PLN od pary (wpłata wyłącznie całości kwoty przy zapisach, do 10 stycznia 2018).


Powyższa cena nie zawiera alkoholu i napojów gazowanych, które przynosimy we własnym zakresie i wedle uznania („żeglarskie” menu niebawem pojawi się na naszej stronie 😉 )
Ilość miejsc ograniczona.
Proszę o dokonywanie wpłat u Piotra Trzybuchowskiego tel. 604-936-551.
Ponadto specjalnie dla uczestników Balu Żeglarza istnieje możliwość wynajęcia pokoju dwuosobowego ze śniadaniem w promocyjnej cenie 130 PLN (cena regularna 160 PLN).
Na Balu obowiązuje strój wieczorowy.

 

Lis 06 2017

Wyniki PŻGPZW oraz GPZW – sezon 2017

Important!

Końcowa klasyfikacja Płockiego Żeglarskiego GRAND PRIX Zalewu Włocławskiego oraz GRAND PRIX Zalewu Włocławskiego dostępne są odpowiednio w zakładkach – Wyniki PŻGPZW 2017 oraz Wyniki GPZW 2017!

Paź 24 2017

Gala Żeglarska

plakat_CDR_RGB

Wrz 21 2017

II edycja konkursu fotograficznego „Żeglarski Płock”!

KF17_plakat_CDR_FINAL

Important!

Regulamin konkursu fotograficznego „Żeglarski Płock – II edycja”

 I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu fotograficznego „Żeglarski Płock – II edycja”, zwanego dalej „Konkursem” jest Płocki Okręgowy Związek Żeglarski, zwany dalej „Organizatorem” lub POZŻ.

II. Cel i tematyka konkursu

Celem Konkursu jest przedstawienie obrazów o tematyce żeglarskiej na tle miasta Płocka.

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs „Żeglarski Płock – II edycja” adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią, niekoniecznie mieszkańców Płocka.

IV. Zgłaszanie prac

 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres foto@pozz.pl. Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości).
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę.
 3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
 • datę i miejsce wykonania fotografii.
 • plik JPG podpisany nazwiskiem, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny
 • tytuł fotografii,
 • numer telefonu, adres e-mail,
 • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres)

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 06.10.2017 r.

5. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

7. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

Zamieszczeniem fotografii na Wystawie pokonkursowej, z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach nie związanych z konkursem.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 8 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
 2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
 3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
 4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
 5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i/lub drogą elektroniczną.
 7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie internetowej Płockiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
 8. Prezentacja wyróżnionych prac oraz zwycięzców Konkursu nastąpi na stronie internetowej POZŻ w listopadzie 2017 r.

VI. Nagrody

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
 • za zajęcie I miejsca – wykorzystanie pracy w kalendarzu POZŻ na rok 2018, dyplom + niespodzianka.
 • za zajęcie II miejsca – dyplom + niespodzianka
 • za zajęcie III miejsca – dyplom + niespodzianka
 1. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.pozz.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
 4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

Wrz 06 2017

VIII Memoriał Elizy i Grzegorza Rakowskich

8 memorial rakowskich PLAKAT - Kopia

Kwi 24 2017

Otwarcie sezonu nawigacyjnego 2017!

plakat_otwarcie_www_WB

Starsze posty «